ระบบจัดตั้งงบประมาณ ปี 2568

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ประชาสัมพันธ์


ประกาศ

  ขออภัยในความไม่สะดวก ท่านไม่สามารถใช้งานระบบได้ในขณะนี้ เนื่องจากระบบกำลังประมวลผลข้อมูล

ประกาศ

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568
ดาวน์โหลดไฟล์ >>> หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2567
ดาวน์โหลดไฟล์ >>> ปร.4 5 6 สำหรับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2568


แนะนำ

   หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มนโยบายและแผน ติดต่อ 045-789103