ระบบจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ประชาสัมพันธ์


ประกาศ

  ขออภัยในความไม่สะดวก ท่านไม่สามารถใช้งานระบบได้ในขณะนี้ เนื่องจากระบบกำลังประมวลผลข้อมูล

ประกาศ

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ >>> บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ >>> บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2563


แนะนำ

   หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มนโยบายและแผน ติดต่อ 045-789103