ระบบจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

  ขออภัยในความไม่สะดวก ท่านไม่สามารถใช้งานระบบได้ในขณะนี้ เนื่องจากระบบกำลังประมวลผลข้อมูล


แนะนำ

   หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มนโยบายและแผน ติดต่อ 045-789103